Faktaruta

uhlsport GmbH
Klingenbachstraße 3 
72336 Balingen
Tyskland
Telefon: +49 7433 2680
Fax: +49 7433 268194
E-post: info@uhlsport.com

Företagsledning
Dirk Hendrik Lehner, Dominik Solleder
Handelsregistret vid Tingsrätten i Stuttgart (Tyskland),
HRB 410 196
Tyskt momsregistreringsnummer: DE 144 851 459

Ansvarig för innehållet 
Eric Single, Marketing&Communications uhlsport GmbH

Grafisk teknik
Tonny van Everdingen, Graphic Design uhlsport GmbH


Tekniska genomförande
Steidle New Media GmbH, Balingen

Images/Graphics for website, social media as well as POS and advertising material of uhlsport
Studio OREL
Pressefoto ULMER
dpa Picture Alliance GmbH
Jean-Michel Bancet


Webbutbudets innehåll

uhlsport GmbH påtar sig inget ansvar för att de uppgifter, som lämnas i företagets webbutbud är aktuella, innehållsmässigt korrekta eller för fullständiga, såvida inte felaktigheter tagits med uppsåtligt eller av grov oaktsamhet. Detta avser eventuella skador av materiell eller ideell art, som förorsakats tredje man till följd av att detta webbutbud utnyttjats. Alla erbjudanden är friblivande och icke bindande. uhlsport GmbH förbehåller sig uttryckligen rätten att utan särskild avisering ändra, komplettera, radera eller att tidvis eller definitivt upphöra med publiceringen av delar av sidor eller hela utbudet.

Upphovsmanna- och nyttjanderättigheter

uhlsport GmbH strävar efter, att i alla publikationer iaktta upphovsmannarätterna till använda bilder, ljuddokument, videosekvenser och texter. Alla i Internetutbudet omnämnda och i förekommande fall av tredje man skyddade varumärken omfattas utan inskränkningar av vid respektive tidpunkt gällande patenträttigheter och i respektive fall registrerad innehavares äganderätt. Copyright för publicerade, av uhlsport GmbH själva framtagna objekt ligger enbart hos författarna av sidorna. Mångfaldigande eller användning av sådana bilder, ljuddokument, videosekvenser och texter i någon form av publikationer är inte tillåtet utan uttryckligt medgivande från respektive rättsinnehavare.

Externa hänvisningar och länkar

uhlsport GmbH har på sina sidor lagt in länkar till sidor på Internet, vars innehåll och giltighet inte ligger inom företagets påverkanssfär. För alla dessa länkar gäller: " uhlsport GmbH har inget inflytande på utformning av och innehåll på externa Internetsidor och tar därför uttryckligen avstånd från allt externt innehåll, även om från sidor hos uhlsport GmbH en länk har lagts in till dessa externa sidor."  Denna deklaration gäller för alla på dessa webbsidor visade länkar och för allt innehåll på sidor till vilka här angivna länkar och flaggor leder.

För dessa länkar gäller under vissa omständigheter egna riktlinjer för dataskydd, vilka skulle behöva kontrolleras i varje enskilt fall. uhlsport GmbH ansvarar således inte för innehållet på dessa länkade sajter. uhlsport GmbH strävar efter att långfristigt säkerställa integriteten hos sitt Internetutbud och är därför tacksamma för feedback avseende länkade sidor.
[uhlsport GmbH]

Dataskydd

I den mån det inom Internetutbudet föreligger möjlighet att skriva in personliga data (e-postadress, namn, adresser), sker detta frivilligt. uhlsport GmbH deklarerar uttryckligen att man inte lämnar ut dessa data till tredje man.

Juridisk giltighet

Detta uteslutande av ansvar utgör en del av Internetutbudet från uhlsport GmbH. I den mån enskilda formuleringar eller delar av denna text inte längre eller inte längre fullständigt svarar mot gällande lagstiftning, påverkas övriga delar av denna deklaration inte av detta.

Matomo (Piwik)

Den här webbplatsen använder Matomo, en open source-programvara för webbanalys. Matomo använder "cookies", som är textfiler placerade på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress anonymiserad före lagringen) sparas på servern från tjänsteleverantören i Tyskland. Du kan vägra användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör det kan du inte använda den fullständiga funktionaliteten på denna webbplats.