Ansvar

VI GÖR NÅGOT är taket under vilket vi sätter alla våra ekologiska och sociala projekt. För framsteg betyder även ansvar för våra medmänniskor och för omvärlden.

För oss är det viktigt att kontinuerligt ställa om och anpassa processer och/eller beståndsdelar till hållbarhets- och socialt arbete. Här vänder vi oss till leverantörer som finns sedan länge och som arbetar för god arbetsmiljö på produktionsplatserna och som helt förbjuder barnarbete. Det vi kan göra inom ramarna för våra möjligheter, det gör vi. När vi väljer leverantörer tittar vi på vissa bestämda parametrar och ser till att få skriftliga försäkringar rörande arbetssäkerhet och socialt ansvar för medarbetarna. När det gäller hållbar utveckling kan man tänka på ekologiska aspekter särskilt vid förpackning och transport. Icke desto mindre, och just för att vi vill vara annorlunda, tittar vi målmedvetet på den omedelbara produktutvecklingen och vad den har för möjligheter. Det är ett spännande området som år efter år erbjuder nya möjligheter som vi gärna tar.

Find out more about the social compliance guidelines of uhlsport GmbH here!

Våra färger till målvaktshandskar är vattenbaserade. Våra lim är näst intill fria från lösningsmedel. Våra bollblåsor är huvudsakligen av naturlatex. Våra väskor tillverkas i ekologiskt certifierade produktionsfabriker. Även vår förpackningspolitik är speciell. Målvaktshandskar och benskydd levereras i mjuka förpackningar. Våra bollar opumpade. Varför? Därför att en tredjedel mer vara per kartong, en tredjedel mer vara per container betyder en tredjedel mindre bränsleförbrukning per försändning och det tycker vi är en ekologiskt förnuftig transportpolitik. Så tänker vi. Så gör vi.