Fotbollar

Särskild omständigheter ställer särskilda krav. Träning? Strålkastare? Barn? Inomhus? Tävlingsboll? Det finns omständigheter som ställer särskilda krav på bestämda bollegenskaper. Det kan vara bollens vikt, färg eller yta.

Se mer i vårt tekniklexikon