Matchkläder

  • Textil Service

    Våra spelarkläder följer tydligt de krav som fotbollen ställer. Därför arbetar vi i ett team som hela tiden följer med i de krav fotbollen ställer och förstår hur de olika fotbollsklubbarna tänker. Våra principer när det handlar om kläder: Fantastiskt pris-/kvalitetsförhållande, bästa användningskomfort, extremt höga kvalitetsanspråk, enkel sponsorutmärkning, fantastisk leveransservice, långa löptider för garanterade köp igen.

  • Tryckservice

    Vi anpassar gärna dina uhlsport-tröjor direkt och individuellt efter dina behov med vår anpassningsservice.